Inga fasta platser under 2022

Vid föreningens allmänna möte den 9/12 beslutade man att inte erbjuda fasta platser kommande år. Man beslutade också att man fortsatt skulle ta ställning till frågan inför år 2023 då man vet hur det då kommer att förhålla sig med möjligheten till fortsatt arrende på fastigheten Stadsberga 2:21 och period-, ö- och årskort där i mån av plats.

Gunnar Karlsson