Mantalsskriven på Utö samt företag som har sitt säte på Utö

Nytt arrendeavtal
Förhandlingarna om nytt arrendeavtal, lägenhetsarrende, mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten Stadsberga 2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta.

Avtalet omfattar tiden från 2022-01-01 t.o.m.2022-12-31

Pris för: Ö-kort 2 500 kr

För att erhålla årskort för Ö-bor behöver vi:
Mottagit din ansökan samt
Att vi erhållit din inbetalning om 2.500 kr och
Att du med ansökan även bifogar personbevis (hemortsbevis)


Har ditt företag sitt säte på Utö? 
Då har du (företaget) möjlighet köpa 3 st parkeringkort till "ö-korts" pris. Även om inte företaget står som ägare till bilen. Önskar du köpa parkeringskort till "ö-kort's" pris behöver du först maila in företagets registreringsbevis till info@utoparkering.se.

För frågor - maila oss på info@utoparkering.se

Behöver du en ansökan till parkeringskort för mantalsskrivna? Maila till info@utoparkering.se så får du en så snart som möjligt.

BYTT BIL?

Har du bytt bil och är mantalsskriven på Utö? Då har du ett parkeringstillstånd (årskort) med en grå etikett där ditt registreringsnummer står.

Du mailar till info@utoparkering.se och berättar att du bytt bil samt anger ditt nya registreringsnummer.

Vi skickar dig då en ny etikett med ditt nya registreringsnummer som du klistrar utanpå ditt nuvarande parkeringstillstånd.

Viktigt!


För att inte få en kontrollavgift vid kontroll, måste du ha kortet synligt i bilens vänstra framruta

Adress till Utö Parkerings AB

 

Det är hit du skickar dokumenten:

Utö Parkerings AB
130 56 UTÖ


 

Glöm inte att betala till Bankgiro

5037-7688

Årskort för Ö-bor eller näringsidkare som har sitt säte på Utö!

Du som idag har ett parkeringstillstånd för Ö-bor - Under vecka 50 kommer brev om förnyelse av parkeringstillstånd för mantalsskriven på Utö att skickas ut.

Har du inte fått något brev eller behöver ytterligare ett brev.

Maila oss på info@utoparkering.se