Icke mantalsskriven på Utö

 

Parkeringkort fram till och med 2020-09-30.

Detta kort säljes fr o m (nu) 1 februari - 30 maj. Efter 30 maj hoppas vi att nytt arrendeavtal är tecknat och vi kan sälja års- och periodkort som vanligt igen. Håll utkik för mer info här på hemsidan.

Periodkort till och med 30 september................ 1 000 kr (Start datum senast 30 maj)

Då parkeringsbolaget av Utö Havsbad AB /(Skärgårdsstiftelsen) som bekant blivit uppsagda för avflyttning den 30:e september 2020 och man ännu inte vet om man får förmånen att teckna ett nytt arrendeavtal så blir konsekvensen fram till den 30:e september 2020 när det gäller periodkort för ö-bor och årskort:

Skicka ett mail till oss om du har några frågor. I annat fall ...

Betala in 1.000 kr till bankgiro 5037-7688

I meddelanderutan vid betalningen skriver du namn och adress så skickar vi kortet till dig så snart vi erhållit betalningen

Maila oss på info@utoparkering.se

 

OBS!

Period-/årskortet är en värdehandling och ersätts ej med ett nytt om du förlorar det.

OBS!

 
Det förinköpta periodkortet är en värdehandling och ersätts ej vid förlust

 

Viktigt!


För att inte få en kontrollavgift vid kontroll, måste du ha kortet synligt i bilens vänstra framruta

Du måste själv komma ihåg att förnya ditt års- eller periodkort!

Detta gör du genom att följa instruktionerna till vänster!