Kontrollavgift

 

Har du frågor om eller vill bestrida en kontrollavgift ska du kontakta

Handels och Juristinkasso AB Telefon 08-735 29 99

 

Du ansvar själv för att tydligt visa att du betalat din parkeringsavgift

Vare sig du har en biljett från parkeringsautomaten eller om du har ett förinköpt periodkort eller årskort måste det placeras väl synligt till vänster på framrutans insida. Annars riskerar du att få betala en kontrollavgift.
 

OBS!


Period-/årskortet är en värdehandling och ersätts ej med ett nytt om du förlorar det