Viktig information!

Parkeringen i Årsta - periodkort för ö-bor och årskort

Då parkeringsbolaget av Utö Havsbad AB /(Skärgårdsstiftelsen) som bekant blivit uppsagda för avflyttning den 30:e september 2020 och man ännu inte vet om man får förmånen att teckna ett nytt arrendeavtal så blir konsekvensen fram till den 30:e september 2020 när det gäller periodkort för ö-bor och årskort:

  - periodkort för ö-bor gäller fram till den 30:e september 2020. Kostnaden blir densamma som tidigare för helår 450 kronor då den är en expeditionsavgift till självkostnad och arbetet med korten är detsamma som för helår. Skulle parkeringsbolaget erhålla ett nytt arrende gäller kortet självklart som tidigare för hela år 2020.

 - årskort för icke ö-bor. Fr o m 1 februari till och med 30 maj säljs endast parkeringskort som gäller fram till och med 30 september. Detta kort kostar 1.000 kr.
Efter den 30 maj hoppas vi att det nya arrendeavtalet är löst. Vi kommer att informera mer om detta så snart vi kan. 

För mer info klicka "här" eller på rubriken "Taxor/Års o Periondkort"

 Utö Parkerings AB/ Gunnar Karlsson

Periodkort för öbor

För att erhålla ditt årskort för öbor måste du:

  • Betala in avgiften (aktuell årsavgift står i ansökan)
  • Skicka in ansökan (har du ett årskort för Öbor idag får du en ny ansökan varje år i november)
  • Skicka in personbevis (hemortsbevis)


Du postar detta till:
Utö Parkerings AB
130 56 UTÖ

Alla frågor mailar du till info@utoparkering.se

Har du ett årskort idag och bytt bil?
Läs mer här

OBS!

Automaten tar automatiskt 
100
kr (högäsong)
60 KR (lågsäsong)

för första dygnet.

Vill du stå mer än ett dygn skall du plussa på enligt anvisningarna

För mer info klicka "här" eller på 
"Parkeringsautomaten" under "Start" i menyn upp till vänster

Betala med EasyPark

Utö Parkerings samarbetar med Easypark!

Läs mer under rubriken "Easypark" 
Now with information in english

Områdeskod 8060

Åka till Utö?

 

På Utö Rederis hemsida hittar ni aktuell turlista

NU ÄR DET HÖSTTURLISTA
SOM GÄLLER
19 AUGUSTI - 15 DECEMBER

www.utorederi.se