Allmänt om Parkeringen

 

Utö Parkerings AB tog över Årsta Bryggas parkering 2007

Det finns totalt 245 parkeringsplatser varav en plats är avsedd för buss och två platser är avsedda för funktionshindrade, sk handikapplatser

Utö Företagareförening, som äger Utö Parkerings AB, arbetar ständigt med att förbättra parkeringen. Arbetet med att försöka utöka antalet parkeringsplatser har pågått i många år

Adress
Utö Parkerings AB
130 56 UTÖ