Taxor

Förhandlingarna om nytt arrendeavtal, lägenhetsarrende, mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten Stadsberga  2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta.

Avtalet omfattar tiden från 2022-01-01 t.o.m.2022-12-31

De nya pristarifferna för område 8060 är (OBS att EasyPark lägger på upp till 15%):

Dygn                   150 kr (första dygnet fast avgift, därefter betalar du per påbörjad timme)
Period (4 mån.)  1 400 kr 
Ö-kort               2 500 kr - (För mantalsskrivna och företag som har sitt säte på Utö)
Årskort              3 500 kr - (obs gäller enbart under 2021 alltså som längst tom 2021-12-31)
Kontrollavgift        500 kr

Stadsberga 2:35 - 8064

STADSBERGA 2:35 ÄR 8064 Den nya parkeringsytan!
Parkeringarna ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan.
På denna parkering gäller fortfarande de "gamla" taxorna.

Under lågsäsong - 60 kr fast pris under första dygnet och sedan betalar man per påbörjad timme.
Under högsäsong - 100 kr fast pris under första dygnet och sedan 60 kr för påföljande dygn och då betalar man per påbörjad timme.
Kontrollavgift        500 kr

OBS att EasyPark lägger på upp till 15% 
Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.OBS!


Du kan betala med Bank- och kreditkort eller kontant i automaten 
(Den 1 januari 2021 tas betalautomaten ur bruk, se information på start sidan)

Årskort eller periodkort kan endast köpas via bankgiro 5037-7688

Det finns idag ingen möjlighet att betala parkeringsavgift i efterhand

Parkeringsautomaten är avstängd