Taxor

 

Förhandlingarna om nytt arrendeavtal mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten Stadsberga 2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta (vid och omkring bryggan).

Avtalet omfattar tiden från 2020-10-01 t.o.m. 2021-12-31. Det nya avtalet innebär också en justering av avgifterna, att lågsäsongstarifferna inte kommer att finnas kvar och att Ö-korten förutom för fastboende på Utö också gäller för näringsidkare som har sitt säte på Utö.

De nya dygnstaxorna tillämpas från 2020-11-01 medan kortavgifterna gäller från 2021-01-01.

De nya pristarifferna är:

Dygn                         150 kr

Period (4 månader)  1 400 kr

Ö-kort                     2 500 kr

Årskort                    3 500 kr

Kontrollavgift              500 kr


Besöker du Utö ofta eller är mantalsskriven på Utö?
Då kan du köpa ett parkeringskort för en längre period

OBS!


Du kan betala med Bank- och kreditkort eller kontant i automaten

Årskort eller periodkort kan endast köpas via bankgiro 5037-7688

Det finns idag ingen möjlighet att betala parkeringsavgift i efterhand

Parkeringsautomaten