Årskort och 4-månaders kort

Pristarifferna är:

Årskort                    2 500 kr
Period (4 månader)  1 000 kr 

OBS! Års- och periodkorten gäller 1 år resp 4 månader från önskat startdatum, dock tidigast från då vi erhållit din inbetalning.

Du kan köpa kortet redan idag - tänk på att detta kort endast gäller på våra "övre"parkeringar!!!

Betala till bankgiro 5037-7688. I meddelanderutan vid betalningen skriver du namn och adress så skickar vi kortet till dig så snart vi erhållit betalningen. 

OBS! Du måste ha parkeringstillståndet väl synligt i bilens vänstra framruta för att inte riskera att få en kontrollavgift. Enbart inbetalning gäller ej som giltigt tillstånd

Vi säljer inte månadskort.

För frågor - maila oss på info@utoparkering.se

OBS!

Period-/årskortet är en värdehandling och ersätts ej med ett nytt om du förlorar det.

OBS!

 
Det förinköpta periodkortet är en värdehandling och ersätts ej vid förlust

Viktigt!


För att inte få en kontrollavgift vid kontroll, måste du ha kortet synligt i bilens vänstra framruta

Beställ därför kortet i god tid! Du betalar in till oss och skriver vilket "startdatumet" du önskar i meddelandet.

Alt. skickar ett meddelande på mail. På så sätt hinner du få ditt års eller periodkort i god tid innan du behöver använda det.

Tänk på att vi måste erhålla din betalning innan vi postar parkeringskortet.

Du måste själv komma ihåg att förnya ditt års- eller periodkort!

Detta gör du genom att följa instruktionerna till vänster!